BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH HÉO ĐỎ LÁ TRÊN CÂY DỨA (CÂY KHÓM) – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH HÉO ĐỎ LÁ TRÊN CÂY DỨA (CÂY KHÓM)
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP TRỊ BỆNH HÉO ĐỎ LÁ TRÊN CÂY DỨA (CÂY KHÓM)

1. Triệu chứng tác hại: Bệnh xuất hiện đầu tiên ở tầng lá già (tầng lá A,B), sau đó chuyển dần vào tầng lá bên trong (tầng lá C,D) và cuối cùng là tầng lá non E và F. Lá cây bị bệnh biểu hiện mất ...
Read More