BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỆNH TRISTEZA – BỆNH VÀNG ĐÍT QUẢ QUÝT DO VIRUS GÂY RA – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỆNH TRISTEZA – BỆNH VÀNG ĐÍT QUẢ QUÝT DO VIRUS GÂY RA
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP XỬ LÝ BỆNH TRISTEZA – BỆNH VÀNG ĐÍT QUẢ QUÝT DO VIRUS GÂY RA

Tác nhân: Do Citrus tristeza virus Tên tiếng Anh: Citrus tristeza virus Triệu chứng: - Bệnh làm cho cây cam quít suy yếu, cằn cổi dần rồi chết sau 3 đến 4 năm. - Triệu chứng của bệnh rất phức tạp,
Read More