BIỆP PHÁP PHÒNG TRỪ MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BIỆP PHÁP PHÒNG TRỪ MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) TRÊN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆP PHÁP PHÒNG TRỪ MUỖI HÀNH (SÂU NĂN) TRÊN CÂY TRỒNG

Muỗi hành gây hại ở nhiều nước trồng lúa ở Châu Á. Thất thoát năng suất do muỗi hành có thể đến 50%. Tác nhân: Muỗi hành có tên khoa học là Orselia oryzae, bộ Diptera, họ Cecidomyiidae. Cách gây
Read More