BIỂU HIỆN CÂY CÀ PHÊ THIẾU ĐẠM – AGRICULTURE
BIỂU HIỆN CÂY CÀ PHÊ THIẾU ĐẠM VÀ THỪA ĐẠM
Bài Viết Chọn Lọc

BIỂU HIỆN CÂY CÀ PHÊ THIẾU ĐẠM VÀ THỪA ĐẠM

Thiếu đạm: (N) làm cho lá cà phê vàng, bắt đầu từ giữa lá sau đó lan dần ra toàn bộ lá, lá già vàng trước sau đó đến các lá non, thiếu đạm còn làm cho cây cằn cỗi, cành ngắn, ít chồi non, trái nhỏ, nă
Read More