BIỂU HIỆN THIẾU BO (B) TRÊN CÂY CÀ PHÊ – AGRICULTURE
BIỂU HIỆN THIẾU BO (B) TRÊN CÂY CÀ PHÊ
Bài Viết Chọn Lọc

BIỂU HIỆN THIẾU BO (B) TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Triệu chứng thiếu bo (B): - Bo là nguyên tố ít di động nên triệu chứng thiếu Bo thường xuất hiện ở các bộ phận non của cây. - Ban đầu đỉnh sinh trưởng chùn lại, dần dần chết khô. - Chồi non bị te
Read More