BIỂU HIỆN THIẾU LƯU HUỲNH (S) TRÊN CÂY CÀ PHÊ – AGRICULTURE
BIỂU HIỆN THIẾU LƯU HUỲNH (S) TRÊN CÂY CÀ PHÊ
Bài Viết Chọn Lọc

BIỂU HIỆN THIẾU LƯU HUỲNH (S) TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Triệu chứng thiếu Lưu huỳnh (S): Chùm lá non trên ngọn chuyển vàng, lá mỏng thì đây là triệu chứng thiếu lưu huỳnh. Thiếu lưu huỳnh thường xảy ra ở cà phê kiến thiết cơ bản, vườn cà phê kinh doanh
Read More