BIỂU HIỆN THIẾU MAGIÊ (MG) TRÊN CÂY CÀ PHÊ – AGRICULTURE
BIỂU HIỆN THIẾU MAGIÊ (MG) TRÊN CÂY CÀ PHÊ
Bài Viết Chọn Lọc

BIỂU HIỆN THIẾU MAGIÊ (MG) TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Thiếu Manhê - Magiê (Mg): Lá già bị vàng nhưng gân lá còn xanh, ban đầu vàng nhẹ ở phần thịt lá, sau lan ra toàn bộ lá nhưng phần quanh gân lá vẫn xanh, cây sinh trưởng phát triển kém, trái ít, năng
Read More