BIURÉT (BIURÊ) LÀ GÌ? – AGRICULTURE
BIURÉT (BIURÊ) LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

BIURÉT (BIURÊ) LÀ GÌ?

Urê: Công thức hóa học [CO(NH2)2] chứa 44 - 48% N nguyên chất là loại phân có tỷ lệ N cao nhất được dùng phổ biến hiện nay, có loại tinh thể, có loại dạng viên màu trắng, màu
Read More