BỌ TRĨ CHÍCH HÚT - Việt Nam Nông Nghiệp Sạch
TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU, BỌ TRĨ CHÍCH HÚT, SÙNG KHOAI LANG CHAI 450ML – VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
THUỐC BVTV

TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU, BỌ TRĨ CHÍCH HÚT, SÙNG KHOAI LANG CHAI 450ML – VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

          THÀNH PHẦN TỨ QUÝ 9999 Lambda - cyhalothrin:  50g/l Profenofos : 30g/l Phoxim : 19.99g/l CÔNG DỤNG TỨ QUÝ 9999 Là thuốc trừ sâu kết hợp 3...
Read More
BOXING 99.99EW – TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU, BỌ TRĨ CHÍCH HÚT, SÙNG KHOAI LANG CHAI 450ML – VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH
THUỐC BVTV

BOXING 99.99EW – TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ SÂU, BỌ TRĨ CHÍCH HÚT, SÙNG KHOAI LANG CHAI 450ML – VIỆT NAM NÔNG NGHIỆP SẠCH

          THÀNH PHẦN TỨ QUÝ 9999 Lambda - cyhalothrin:  50g/l Profenofos : 30g/l Phoxim : 19.99g/l CÔNG DỤNG TỨ QUÝ 9999 Là thuốc trừ sâu kết hợp 3...
Read More