BỌ TRĨ – AGRICULTURE
ABAGENT 500WP – HIỆU VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, ĐỤC CUỐNG, ĐỤC QUẢ, BỌ TRĨ, RẦY XANH
THUỐC BVTV

ABAGENT 500WP – HIỆU VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, ĐỤC CUỐNG, ĐỤC QUẢ, BỌ TRĨ, RẦY XANH

THÀNH PHẦN :  Cartap Hydrochloride: 470g/ kg Imidacloprid: 30g/ kg Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG :  Abagent 500WP được kết hợp từ hai hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay. Tạo nên một dòng t
Read More
VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, ĐỤC CUỐNG, ĐỤC QUẢ, BỌ TRĨ, RẦY XANH
THUỐC BVTV

VUA ĐỤC QUẢ ĐỤC CUỐNG ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN, ĐỤC CUỐNG, ĐỤC QUẢ, BỌ TRĨ, RẦY XANH

THÀNH PHẦN :  Cartap Hydrochloride: 470g/ kg Imidacloprid: 30g/ kg Phụ gia đặc biệt vừa đủ CÔNG DỤNG :  Abagent 500WP được kết hợp từ hai hoạt chất tiên tiến nhất hiện nay. Tạo nên một dòng t
Read More
JIATAP 95SP – HIỆU KAKASHI ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, RẦY, BỌ TRĨ
THUỐC BVTV

JIATAP 95SP – HIỆU KAKASHI ĐẶC TRỊ SÂU CUỐN LÁ, SÂU ĐỤC THÂN, RẦY, BỌ TRĨ

THÀNH PHẦN : Cartap : 95 % w/w Phụ gia : 5% CÔNG DỤNG :  Hoạt chất Cartap có tác dụng tiếp xúc , vị độc và lưu dẫn mạnh. Thuốc có tác động phổ rộng hiệu lực diệt trừ nhanh và kéo dài.  HƯỚNG DẪ
Read More
WATOX 400EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
THUỐC BVTV

WATOX 400EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN  Dimethoate (min 95 %) : 400 g/l Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG  Watox 400EC chứa Dimethoate (min 95 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loạ
Read More
RUỒI VÀNG 260 – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ, RẦY XANH
Côn Trùng Gây Hại

RUỒI VÀNG 260 – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ, RẦY XANH

Thành Phần: Profenofos 200g/l Thiamethoxam 50g/l Beta – Cypermethrin 10g/l Phụ gia  công nghệ mới trị RUỒI VÀNG Đặc tính: là thuốc trừ Sâu – Rầy có đặc tính tiếp xúc, lưu dẫn, vị độc, xông hơi, c
Read More
450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU ĐẤT, SÂU XÁM, BỌ TRĨ, RỆP MUỘI
Mô hình nông nghiệp

450ML THIBIRAN JAPA 550EC DIỆT SÂU ĐẤT, SÂU XÁM, BỌ TRĨ, RỆP MUỘI

HOẠT CHẤT CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Permethrin……………………500g/l Alpha Cypermethrin………….50g/l CÔNG DỤNG CỦA THIBIRAN JAPAN 550EC: Đặc trị: sâu cắn lá lúa, sâu xám, sâu xám, sâu cuốn
Read More
THUỐC TRỪ SÂU RẦY CHESS 50WG (7,5GR) – ĐĂC TRỊ RẦY NÂU, BỌ PHẤN (RẦY PHẤN TRẮNG) , RẦY LƯNG TRẮNG HẠI LÚA, BỌ TRĨ, RẦY BÔNG HẠI XOÀI.
Côn Trùng Gây Hại

THUỐC TRỪ SÂU RẦY CHESS 50WG (7,5GR) – ĐĂC TRỊ RẦY NÂU, BỌ PHẤN (RẦY PHẤN TRẮNG) , RẦY LƯNG TRẮNG HẠI LÚA, BỌ TRĨ, RẦY BÔNG HẠI XOÀI.

THUỐC TRỪ SÂU RẦY CHESS 50WG (7,5GR) – ĐĂC TRỊ RẦY NÂU, BỌ PHẤN (RẦY PHẤN TRẮNG) , RẦY LƯNG TRẮNG HẠI LÚA, BỌ TRĨ, RẦY BÔNG HẠI XOÀI. CHESS 500 WG là Thuốc đặc trị rầy nâu hại lúa, rất hiệu quả diệt
Read More
AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ, RẦY XANH
Côn Trùng Gây Hại

AKULAGOLD 260EW – THUỐC ĐẶC TRỊ RUỒI VÀNG, BỌ TRĨ, RẦY XANH

Quy cách : 450ml Thành Phần: Profenofos 200g/l Thiamethoxam 50g/l Beta – Cypermethrin 10g/l Phụ gia công nghệ mới trị RUỒI VÀNG Đặc tính: là thuốc trừ Sâu – Rầy có đặc tính tiếp xúc, lưu dẫn, ...
Read More