BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
WATOX 400EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
THUỐC BVTV

WATOX 400EC – ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, BỌ TRĨ, BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

THÀNH PHẦN  Dimethoate (min 95 %) : 400 g/l Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. CÔNG DỤNG  Watox 400EC chứa Dimethoate (min 95 %) có công dụng trong việc phòng, điều trị các loạ
Read More