BỌ XÍT MUỖI LÀ GÌ? – AGRICULTURE
BỌ XÍT MUỖI LÀ GÌ?
Bài Viết Chọn Lọc

BỌ XÍT MUỖI LÀ GÌ?

1. Giới thiệu chung Bọ xít muỗi (Helopetis theivora Wterh.) là một trong những dịch hại quan trọng trên cây chè ở nước ta hiện nay và nhiều nước trong khu vực. Bọ xít muỗi dùng vòi chích hút dịch tế ...
Read More