BỌ XÍT MUỖI – AGRICULTURE
MAX KILL – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, BỌ XÍT MUỖI, SÂU ĐỤC QUẢ
THUỐC BVTV

MAX KILL – ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, BỌ XÍT MUỖI, SÂU ĐỤC QUẢ

THÀNH PHẦN :  Cartap ….. 75% w/w Imidacloprid …. 10% w/w Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100% CÔNG DỤNG :  Hoạt chất Cartap và Imidacloprid có cơ chế diệt sâu rất khác biệt, thuốc có tính lưu dẫn r
Read More
NOSAU 85WP – HIỆU MAX KILL ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, BỌ XÍT MUỖI, SÂU ĐỤC QUẢ
THUỐC BVTV

NOSAU 85WP – HIỆU MAX KILL ĐẶC TRỊ BỌ TRĨ, RẦY XANH, BỌ XÍT MUỖI, SÂU ĐỤC QUẢ

THÀNH PHẦN :  Cartap ….. 75% w/w Imidacloprid …. 10% w/w Phụ gia đặc biệt vừa đủ 100% CÔNG DỤNG :  Hoạt chất Cartap và Imidacloprid có cơ chế diệt sâu rất khác biệt, thuốc có tính lưu dẫn r
Read More
THUỐC BVTV

TERIN 50EC – TRỪ SÂU CUỐN LÁ, BỌ XÍT, BỌ XÍT MUỖI, RỆP SÁP GÂY HẠI

THÀNH PHẦN :  – Permethrin … 50% w/w – Phụ gia vừa đủ 1 lít CÔNG DỤNG :  – Thuốc trừ sâu có phổ tác động rộng. – Mang lại hiệu lực cao khi sử dụng. – Tiêu diệt nhanh sâu cuốn lá, bọ xít, s
Read More