BÓNG LÁ – AGRICULTURE
MAGIENITRAT – XANH LÁ, TO LÁ, DÀY LÁ, BÓNG LÁ
PHÂN BÓN

MAGIENITRAT – XANH LÁ, TO LÁ, DÀY LÁ, BÓNG LÁ

THÀNH PHẦN: Bo hữu cơ B: 3.500ppm và phụ gia từ Magie Nitrat đặc biệt vừa đủ. Nguồn phụ gia sử dụng tương tác từ Magie Nitrat Amin nhập khẩu: N: 11%, MgO: 16% và TE ở dạng EDTA cao cấp vừa đủ.
Read More