BÔNG TO – AGRICULTURE
PHÂN BÓN

HỢP TRÍ ORGANO FORGE PHÂN BÓN LÁ KÍCH THÍCH RA RỄ, TƯỢC MẬP, BÔNG TO,TRÁI LỚN

THÀNH PHẦN Organic: 10% + GA3: 500; IBA: 500, Kinetin: 1000 (ppm) (pH: 5-6; Tỷ trọng 1,05-1,15) Lưu ý: ngoài những thành phần chính trên phân bón còn có các thành phần dinh dưỡng và thành phần
Read More