BÓNG TRÁI CHO CÂY SẦU RIÊNG – AGRICULTURE
CHAI 500ML CANXI KALI SỮA – THÚC TRÁI LỚN NHANH , DƯỠNG TRÁI , BÓNG TRÁI CHO CÂY SẦU RIÊNG
Bài Viết Chọn Lọc

CHAI 500ML CANXI KALI SỮA – THÚC TRÁI LỚN NHANH , DƯỠNG TRÁI , BÓNG TRÁI CHO CÂY SẦU RIÊNG

Mô tả sản phẩm THÀNH PHẦN : Nts : 1%K2Ohh : 20%HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :PHA : 20-25ML/16 LÍT NƯỚCSỬ DỤNG GIAI ĐOẠN NUỔI TRÁI NON VÀ TRÁI TRƯ�� Chi tiết sản phẩmTHÀNH PHẦN : Nts : 1% K2Ohh : 20
Read More
CHAI 500ML CANXI KALI SỮA – THÚC TRÁI LỚN NHANH , DƯỠNG TRÁI , BÓNG TRÁI CHO CÂY SẦU RIÊNG
Bài Viết Chọn Lọc

CHAI 500ML CANXI KALI SỮA – THÚC TRÁI LỚN NHANH , DƯỠNG TRÁI , BÓNG TRÁI CHO CÂY SẦU RIÊNG

THÀNH PHẦN : Nts : 1%K2Ohh : 20%HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :PHA : 20-25ML/16 LÍT NƯỚCSỬ DỤNG GIAI ĐOẠN NUỔI TRÁI NON VÀ TRÁI TRƯ�� Chi tiết sản phẩmTHÀNH PHẦN : Nts : 1% K2Ohh : 20% HƯỚNG DẪN S
Read More