BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ MỌT ĐỤC CÀNH HẠI CÀ PHÊ – AGRICULTURE
BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ MỌT ĐỤC CÀNH HẠI CÀ PHÊ
Tin tức nông nghiệp

BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ MỌT ĐỤC CÀNH HẠI CÀ PHÊ

Thành phần Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l : 600g/l Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. Công dụng tác dụng Bop 600EC chứa Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Et
Read More