BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP – AGRICULTURE
BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG 500ML
Bài Viết Chọn Lọc

BOP 600EC – TH UỐC ĐẶC TRỊ RỆP SÁP, MỌT ĐỤC CÀNH, SÂU ĐỤC THÂN TRÊN CÂY TRỒNG 500ML

Thành phần Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l : 600g/l Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. Công dụng tác dụng Bop 600EC chứa Carbosulfan 200 g/l + Chlorpyrifos Et
Read More