BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BOP 600EC – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU VẼ BÙA HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần: Carbosulfan: 200g/lít Chlorpyrifos Ethyl: 400g/lít Phụ gia Công dụng: BOP 600EC – là hỗn hợp hai hoạt chất đặc hiệu nhất hiện nay đối với Rệp sáp, Mọt đục cành, Sâu đục thân. BOP 600
Read More