BORDEAUX 25WP ( BOOC – ĐÔ) THUỐC TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN CÂY NHO – AGRICULTURE