BORDEAUX 25WP ( BOOC – ĐÔ) THUỐC TRỪ NẤM BỆNH CHO CÂY TRỒNG 1KG – AGRICULTURE