BORDEAUX 25WP ( BOOC – ĐÔ) THUỐC TRỪ NẤM BỆNH THỐI TRÁI HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BORDEAUX 25WP ( BOOC – ĐÔ) THUỐC TRỪ NẤM BỆNH THỐI TRÁI HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BORDEAUX 25WP ( BOOC – ĐÔ) THUỐC TRỪ NẤM BỆNH THỐI TRÁI HẠI CÂY TRỒNG

Thuốc trừ nấm bệnh Bordeaux M 25WP gói 1kg (BOÓC-ĐÔ) * Quy cách: Gói 1kg * Xuất xứ: Industrial Quimicas del Valles S.A (IQV) – Tây Ban Nha – Phân phối bởi C.Ty TNHH Ngân Anh * Thành phần: Bo...
Read More