Bowing 777EC – 240ML ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Bowing 777EC – 240ML ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bowing 777EC – 240ML ĐẶC TRỊ SÂU ĐỤC THÂN HẠI CÂY TRỒNG

Công dụng tác dụng Bowing 666EC chứa Alpha-cypermethrin 40g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Dimethoate 226g/l có công dụng trong việc phòng, điều trị các loại sâu bệnh hoặc các vấn đề cây trồng trong
Read More