Bowing 777EC – 240ML ĐẶC TRỊ SÂU TƠ HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
Bowing 777EC – 240ML ĐẶC TRỊ SÂU TƠ HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

Bowing 777EC – 240ML ĐẶC TRỊ SÂU TƠ HẠI CÂY TRỒNG

Thành phần Alpha-cypermethrin 40g/l + Chlorpyrifos Ethyl 400g/l + Dimethoate 226g/l Cùng các thành phần và tá dược khác có trong sản phẩm. Công dụng tác dụng Bowing 666EC chứa Alpha-cypermethrin 4
Read More