BOXING 99.99EW – TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ RẦY XANH – AGRICULTURE
BOXING 99.99EW – TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ RẦY XANH, RỆP SÁP, SÂU VẼ BÙA
THUỐC BVTV

BOXING 99.99EW – TỨ QUÝ 999 CHUYÊN ĐẶC TRỊ RẦY XANH, RỆP SÁP, SÂU VẼ BÙA

THÀNH PHẦN :  Lambda - cyhalothrin:  50g/l Profenofos : 30g/l Phoxim : 19.99g/l CÔNG DỤNG :  Là thuốc trừ sâu kết hợp 3 hoạt chất có tác động tiếp xúc, vị độc, thấm sâu và lưu dẫn mạnh. Th
Read More