BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIÚP HOA RA TRÁI VỤ TRÊN CÂY ĂN TRÁI – AGRICULTURE
BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIÚP HOA RA TRÁI VỤ TRÊN CÂY ĂN TRÁI
Côn Trùng Gây Hại

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG GIÚP HOA RA TRÁI VỤ TRÊN CÂY ĂN TRÁI

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤChi tiết sản phẩm Paclobutrazol ……. 250 g/l. Phụ gia …….. vừa đủ 1 lít. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG BrightStar 25SC với hoạt chất
Read More