BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG – AGRICULTURE
BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤ
Côn Trùng Gây Hại

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤ

Paclobutrazol ……. 250 g/l. Phụ gia …….. vừa đủ 1 lít. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG BrightStar 25SC với hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng. Thuốc được hấp thu qua rễ, thân và
Read More
BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤ
Côn Trùng Gây Hại

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤ

MÔ TẢ ĐÁNH GIÁ (0) BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG, GIÚP CÂY RA HOA TRÁI VỤChi tiết sản phẩm Paclobutrazol ……. 250 g/l. Phụ gia …….. vừa đủ 1 lít. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG ...
Read More
BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG
Côn Trùng Gây Hại

BRIGHTSTAR 25SC – THUỐC ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG

Paclobutrazol ……. 250 g/l. Phụ gia …….. vừa đủ 1 lít. TÍNH NĂNG TÁC DỤNG BrightStar 25SC với hoạt chất Paclobutrazol là chất điều hòa sinh trưởng cây trồng. Thuốc được hấp thu qua rễ, thân và
Read More