BUMP ĐẶC TRỊ BỆNH NÂM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BUMP ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BUMP ĐẶC TRỊ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG

Xuất xứ Advanced Laboratories Inc, USA Phân phối bởi Công ty TNHH ADC AgroTech. Thành phần của Bump đặc trị đạo ôn Tricyclazole: 40% Isoprothiolane: 25% Và phụ gia đặc biệt để tăng tính hấ
Read More
BUMP ĐẶC TRỊ BỆNH NÂM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BUMP ĐẶC TRỊ BỆNH NÂM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG

Xuất xứ Advanced Laboratories Inc, USA Phân phối bởi Công ty TNHH ADC AgroTech. Thành phần của Bump đặc trị đạo ôn Tricyclazole: 40% Isoprothiolane: 25% Và phụ gia đặc biệt để tăng tính hấ
Read More