BỨNG – AGRICULTURE
KĨ THUẬT ĐÀO, BỨNG, DI CHUYỂN GỐC MAI
Bài Viết Chọn Lọc

KĨ THUẬT ĐÀO, BỨNG, DI CHUYỂN GỐC MAI

Một cây mai dưới đất cần đưa lên chậu, hoặc di chuyển cây tới vị trí khác cần có những kỹ thuật khi bứng cây mai, vẫn tuân thủ như bứng cây khác, nhưng do đặc điểm sinh học kho
Read More