BUTAN 60EC – TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM DIỆT SẠCH MẦM CỎ LÚA CỎ – AGRICULTURE
THUỐC BVTV

BUTAN 60EC – TRỪ CỎ TIỀN NẢY MẦM DIỆT SẠCH MẦM CỎ LÚA CỎ

Thành phần :  – Butachlor …. 600g/l – Phụ gia vừa đủ 1 lít Công dụng : – Thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm. – Diệt trừ được nhiều loại cỏ: lồng vực, đuôi phụng, chác lác, cỏ chỉ, lúa cỏ (lúa rài) tro
Read More