CABRIO-TOP 600WG – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
CABRIO-TOP 600WG – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

CABRIO-TOP 600WG – THUỐC ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH THÁN THƯ TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần: Metiram: 550g / kg; Pyraclostrobin: 50g / kg. Công dụng: Cabrio Top 600WG là thuốc trừ bệnh thế hệ mới có hiệu lực cao, chặn được tức thời, diệt triệt để nấm bệnh, đồng thời phòng bệnh
Read More