CÁC BIỆN PHÁP DIỆT SÂU HẠI THUỘC BỘ CÁNH VẢY: SÂU KEO MÙA THU – AGRICULTURE
CÁC BIỆN PHÁP DIỆT SÂU HẠI THUỘC BỘ CÁNH VẢY: SÂU KEO MÙA THU, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU KHOANG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC BIỆN PHÁP DIỆT SÂU HẠI THUỘC BỘ CÁNH VẢY: SÂU KEO MÙA THU, SÂU ĐỤC THÂN, SÂU KHOANG

Biện pháp canh tác:  Gieo trồng tập trung, gọn vụ, không rải vụ; Làm sạch cỏ dại xung quanh ruộng ngô;  Làm đất kỹ, phơi khô đất để diệt sâu non, nhộng trong đất và giúp thiên dễ tìm diệt sâu trước k
Read More