CÁC LOẠI BỆNH TRÊN CÂY SẦU RIÊNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ – AGRICULTURE
KỸ THUẬT TRỒNG SẦU RIÊNG

CÁC LOẠI BỆNH TRÊN CÂY SẦU RIÊNG THƯỜNG GẶP VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ

Sầu riêng là loại cây ăn trái lâu năm và thường xuyên bị nhiều loại bệnh tấn công. Không chỉ hại lá, hại trái mà còn đe dọa đến đời sống của cây. Biết được các loại bệnh trên cây sầu riêng con và ...
Read More