CÁC LOẠI PHÂN KALI TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN – AGRICULTURE
CÁC LOẠI PHÂN KALI TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC LOẠI PHÂN KALI TRÊN THỊ TRƯỜNG PHÂN BÓN

Nguồn Kali chủ yếu là Kali Clorua (KCl) và Kali Sunphat (K2SO4) 1. Kali Clorua (KCl – Sylvit) – MOP (Chiếm khoảng 93% tổng lượng phân kali trên thế giới ) Các loại Kali Clorua trên thị trường Ph
Read More