CÁC LOẠI SÂU GÂY HẠI TRÊN CÂY NHO VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ – AGRICULTURE
KỸ THUẬT TRỒNG CÂY

CÁC LOẠI SÂU GÂY HẠI TRÊN CÂY NHO VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ

 Bọ trĩ Bọ trĩ non và trưởng thành cơ thể rất giống nhau, đều thon nhọn phía sau, dài khoảng 1mm, màu vàng hoặc vàng nâu, tập trung ở mặt dưới của lá, di chuyển nhanh. Trứng đẻ trong phần non của...
Read More