CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM – AGRICULTURE
CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC VÙNG SINH THÁI NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM

Có 7 vùng sinh thái nông nghiệp: Trung du miền núi phía Bắc; Đồng bẵng sông hồng; Duyên hải Bắc trung bộ; Duyên hải Nam trung bộ; Vùng Tây nguyên; Đông nam bộ
Read More