CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY NHÃN – AGRICULTURE
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY NHÃN
Bài Viết Chọn Lọc

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ RA HOA CỦA CÂY NHÃN

Có bốn yếu tố quan trọng ảnh hưởng lên sự ra hoa của cây nhãn là môi trường, giống trồng, chất điều hòa sinh trưởng thực vật và biện pháp canh tác, trong đó, môi trường là yếu tố quan trọng quyết định
Read More