CÁCH DIỆT BỌ TRĨ (RẦY LỬA) TRÊN NHÓM BẦU BÍ – AGRICULTURE
CÁCH DIỆT BỌ TRĨ (RẦY LỬA) TRÊN NHÓM BẦU BÍ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH DIỆT BỌ TRĨ (RẦY LỬA) TRÊN NHÓM BẦU BÍ

Tên khoa học: Thrips palmi Tên tiếng Anh: Melon thrips      Đặc điểm hình thái: Bọ trưởng thành và bọ non đều rất nhỏ, dài khoảng 1 mm. Bọ trưởng thành màu vàng đậm hoặc màu đen, cánh là những sợi
Read More