CÁCH ĐỤC LỖ VÀ TRỒNG RAU BẰNG MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP – AGRICULTURE
CÁCH ĐỤC LỖ VÀ TRỒNG RAU BẰNG MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH ĐỤC LỖ VÀ TRỒNG RAU BẰNG MÀNG PHỦ NÔNG NGHIỆP

1. Cách đục lỗ Hình minh họa Trong thực tế, khi trồng rau bằng màng phủ nông nghiệp có nhiều cách đục lỗ, tuy nhiên đơn giản và hiệu quả nhất là dùng lon sữa bò, có đục lỗ thông gió xung quanh chân ...
Read More