Cách ghép chuyển đổi giống bưởi đơn giản – AGRICULTURE
Cây Ăn Quả

Cách ghép chuyển đổi giống bưởi đơn giản

Kỹ thuật ghép mắt chuyển đổi giống bưởi đơn giản Thời gian trồng một cây bưởi cho thu hoạch cũng mất ít nhất 3 năm. Tuy nhiên để cải tạo vườn bưởi đã có sẵn sang một giống bưởi mới chỉ mất 1 năm mà...
Read More