CÁCH GIẢI QUYẾT KHI CÂY CÓ MÚI RA HOA CÁCH NĂM – AGRICULTURE
CÁCH GIẢI QUYẾT KHI CÂY CÓ MÚI RA HOA CÁCH NĂM
Tin tức

CÁCH GIẢI QUYẾT KHI CÂY CÓ MÚI RA HOA CÁCH NĂM

Ra hoa, đậu quả cách năm là hiện tượng sinh lý không bình thường ở cây trồng. Hiện tượng cây ăn quả không ra hoa liên tục hoặc cách năm, thời gian dài hay ngắn phụ thuộc vào mức độ bất thường ở từng l
Read More