CÁCH KHẮC PHỤC CÂY DỪA BỊ RỤNG QUẢ NON – AGRICULTURE