CÁCH KHỐNG CHẾ THỜI KỲ RA HOA CỦA CÂY TRỒNG NHƯ THẾ NÀO? – AGRICULTURE
CÁCH KHỐNG CHẾ THỜI KỲ RA HOA TRÊN CÂY CẢNH (CÂY KIỂNG) NHƯ THẾ NÀO?
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH KHỐNG CHẾ THỜI KỲ RA HOA TRÊN CÂY CẢNH (CÂY KIỂNG) NHƯ THẾ NÀO?

Cây cảnh sau thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng, gặp điều kiện thuận lợi sẽ chuyển sang sinh trưởng sinh sản, tức là phân hoá ra nụ hoa, nở hoa, kết trái. Sự hình thành cơ qưan sinh sản (hoa) yêu cầu đi
Read More