CÁCH LOẠI BỎ SÂU ĐỤC QUẢ TRÊN CÂY CÓ MÚI – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

CÁCH LOẠI BỎ SÂU ĐỤC QUẢ TRÊN CÂY CÓ MÚI

Hiện nay, diện tích trồng cây có múi ở nước ta chiếm tỷ lệ lớn. Sự sâm hại của sâu đục quả đã, đang gây ra thiệt hại đến hiệu quả kinh tế cho các nhà vườn trồng cây có múi. Đây là vấn đề được nhiều nh
Read More