CÁCH PHÂN BIỆT BỆNH DO NẤM PYTHIUM VÀ NẤM FUSARIUM GÂY RA TRÊN CÂY HOA LAN – AGRICULTURE
CÁCH PHÂN BIỆT BỆNH DO NẤM PYTHIUM VÀ NẤM FUSARIUM GÂY RA TRÊN CÂY HOA LAN
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÂN BIỆT BỆNH DO NẤM PYTHIUM VÀ NẤM FUSARIUM GÂY RA TRÊN CÂY HOA LAN

Nó thường bắt đầu như một đốm đen tròn trên lá. Bệnh thối đen (Pythium fungus) là vấn đề phổ biến nhất nhưng thường bị nhầm lẫn với nấm Fusarium. Cả hai đều dễ lây nhiễm và nhanh chóng làm cây hoa...
Read More