CÁCH PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG CÂY THIẾU DINH DƯỠNG QUA LÁ – ĐA LƯỢNG – AGRICULTURE
CÁCH PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG CÂY THIẾU DINH DƯỠNG QUA LÁ – ĐA LƯỢNG
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÂN BIỆT CÁC TRIỆU CHỨNG CÂY THIẾU DINH DƯỠNG QUA LÁ – ĐA LƯỢNG

Hiện tượng thiếu các nguyên tố dinh dưỡng thường được biểu hiện bằng những dấu hiệu màu sắc đặc trưng trên lá hoặc lá bị biến dạng: - Thiếu đạm (N): lá vàng nhạt, cây cằn cỗi, cây phát triển chậm, ...
Read More