CÁCH PHÂN BIỆT MUỐI DIÊM (KCL) VÀ KALI TRẮNG (K2SO4 – AGRICULTURE
CÁCH PHÂN BIỆT MUỐI DIÊM (KCL) VÀ KALI TRẮNG (K2SO4, KNO3)
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH PHÂN BIỆT MUỐI DIÊM (KCL) VÀ KALI TRẮNG (K2SO4, KNO3)

Phân kali (phân chứa K): Hàm lượng kali trong phân được tính dưới dạng K2O. Kali là một trong 3 nguyên tố đa lượng thiết yếu nhất đối với cây trồng, ngoài Đạm (N) và Lân (P). Kali giúp tăng cường qu
Read More