CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN QUẢ NHO – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN QUẢ NHO
THUỐC BVTV

CÁCH PHÒNG TRỊ BỆNH PHẤN TRẮNG GÂY HẠI TRÊN QUẢ NHO

Tên khoa học: Powdery mildew 1. Nguyên nhân và điều kiện phát bệnh phấn trắng - Bệnh nấm trắng được người trồng nho ở Ninh Thuận gọi là bệnh nấm xám hay bột xám do nấm Uncinula necator gây ra. Bện
Read More