CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH CHÁY LÁ VÀ CHẾT NGỌN TRÊN CÂY SẦU RIÊNG – AGRICULTURE
KỸ THUẬT TRỒNG SẦU RIÊNG

CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH CHÁY LÁ VÀ CHẾT NGỌN TRÊN CÂY SẦU RIÊNG

Bệnh cháy lá và chết ngọn trên sầu riêng. Ảnh: sưu tầm 1. Tác nhân của bệnh cháy lá và chết ngọn Bệnh do nấm Rhizoctonia solani gây ra. Nấm bệnh phát triển và tạo nhiều hạch nấm ...
Read More