CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HIỆU QUẢ TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE
CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HIỆU QUẢ TRÊN CÂY LÚA
Cây Lúa

CÁCH PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN HIỆU QUẢ TRÊN CÂY LÚA

Bệnh khô vằn trên lúa do nấm khô vằn gây ra. Nấm này phát sinh phát triển mạnh nhất khi cây lúa xanh tốt, trong ruộng um tùm và thời tiết ấm áp, có nắng mưa xen kẽ. Hỏi: Lúa mùa giữa và cuối vụ r
Read More